Isma Simon
Isma Simon

Retail, eCommerce y StartUp